Praca w ZSiPKZ

Dyrektor Zespółu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Księgowy w dziale księgowości
Numer naboru: ZSiPKZ. 111.2.2020
Data publikacji ogłoszenia: 4 sierpnia 2020 r.
Termin składania ofert do: 19 sierpnia 2020 r.
 

więcej...

kwestionariusz osobowy...

załącznik nr 2...

lista kandydatów...

wynik...

Regulaminy Organizacyjne

Zesp Zgierz

 

Regulamin Organizacyjny ZSiPKZ w Zgierzu               .pdf

       Regulamin Oceniania Uczestników KKZ w ZSiPKZ w Zgierzu                .pdf

 

wodn nowe

         

Regulamin Organizacyjny WODN w Zgierzu .pdf