Organ i dokument powołujący

Organem powołującym jest

Sejmik Województwa Łódzkiego,

który na mocy uchwały z dnia 31 marca 2014 roku powołał do życia

Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

 

pełna treść uchwały