Dyrekcja

Dyrektor ZSiPKZ w Zgierzu

mgr Lidia Leśniewicz

Wicedyrektor ZSiPKZ w Zgierzu

mgr Robert Podgórski