Aktualności

Na mocy Uchwały Nr XLV/844/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dniem 1 lipca 2014 r. tworzy się Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, który będzie funkcjonować w formie jednostki budżetowej.

W skład Zespołu wchodzi:

  • Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
  • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

 

Siedzibą Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu jest miasto Zgierz

Adres: 95 -100 Zgierz, ul. 3 Maja 46

www.get.edu.pl